Utvecklande Upplevelser

Niwashi Koncept

Utbildningar

För arbetsplatser

här nedan presenteras kursutbudet för arbetsplatser inom statlig, kommunal verksamhet, för näringsliv och privatsektor samt organisationer.

För privatpersoner

mycket av kursutbudet är tillgängligt för privatpersoner och med fördel i samband med de utbildanderesor som vi erbjuder, mer information finns längre ner på denna sida.

Föreläsningar

mer information finner ni längre ner på denna sida... välkomna

Niwashi koncept Nå mål

Ledarskap och management med konkreta lösningar

Ett tydligt kurskoncept för hur arbetsplatser, chefer och alla medarbetare kan Nå mål genom att inse konkretalösningar på arbetsplatsproblem och livssituationer.

Utveckla förmågan att se igenom situationer... inse vart de leder och styr mot önskvärt resultat.

Här presenteras tydliga konkreta lösningar som understöds av de tre områderna Niwashi kommunikation, trygghet och hälsa/motion som ingår i kurskonceptet.

Niwashi koncept kommunikation

Hur vi leder, hantera, förhandlar i situationer, möten med kända och okända personer för konkreta lösningar som fungerar i alla kulturer för att Nå mål.

Ett unikt koncept för kulturell och individuell kommunikation.

Kursen genomförs av kursledare som framgångsrikt genomfört tusentals möten och har erfarenhet av att daglien hantera och lösa situationer genom effektivitet i ledarskap, management, förhandlingar och kommunikation i Sverige och mer än 20 olika länder i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och Nordamerika

Niwashi Trygghet

Säkerhet och Självskydd lösningar mot hot och våld.

Sedan 90-talet har vi erbjudit kurser i självskydd som bygger på en unika struktur och pedagogik som gör konceptet lätt att lära och praktisera.

Kurserna är lämpligt för alla yrkeskategorier.

Många av våra tidigare uppdragsgivare har varit från kommunala och statliga verksamheter.


Hälsa & Motion

I kurspaketet ingår effektiva hälsofrämjande metoder och aktiviter för hälsa, välbefinnande och livsenergi.

Beroende på mål kan dessa användas för både friskvård, rehabilitering och som Prestationshöjande aktiviteter.

Hälsa, livsenergi, smidighet och stabilitet genom användandet av naturen, trädgårdar, grön rehab, behandlingar och motion.

Se även våra hälsoresor med vandringar, qigong, yoga och Niwashi koncept hälsoaktiviter för motion, smidighet, stabilitet och livsenergi.

Utvecklande Upplevelser

Niwashi koncept

Utbildningar för arbetsplatser

Konkreta Lösningar på Arbetsplatsproblem för alla yrkeskategorier

Niwashi koncept ör ett kurspaket som erbjuder utbildning, projektledning och coaching för arbetsplatser inom näringsliv, organisationer, stat, kommun och idrotten.

Kursdagar innehåller aktiviteter och upplevelser kombinerat med metoder och strategier där vi arbetar med att hur vi kan förbättra och höja skicklighetsnivån inom Ledarskap Management Kommunikation Förhandling Konflikthantering och för de verksamhet där det behövs även Självskydd

Samma kurs i två varianter

1 Konkretalösningar: för de som har problem och svåra situationer i arbetslivet och behöver konkreta lösningar för trygghet, motivation och trivsel.

2 Livskvalitet Nå mål och Teambuilding för de som vill nå sin potential inom effektivitet, motivation, trivsel. För er som vill ha intressanta och trevliga dagar för chefer eller personal fyllda med Utvecklande Upplevelser.

Grundkursens fyra delar

1 Niwashi Nå Mål & Ledarskap

2 Niwashi kommunikation

3 Niwashi Trygghet (inklusive självskydd)

4 Niwashi Hälsa och motion

Grundkurs och fortsättning

Varje dag är fristående vilket innebär att de kan genomgås separat i mån av tid och möjlighet. Varje dag bygger på exempel, principer och förståelse för information och upplevelser från tidigare kursdagar.

Dag 1 & Dag 2 Leda situationer Kommunikation Hälsa Trygghet Dag 3 Konkreta lösningar Dag 4 Nå mål. Fördjupnings kurser finns

Pris                                                               Grundkursen för personalgrupper och privatpersoner från 1750 kr per person och dag i Göteborg.

Pris Ledarskap och konkreta lösningar för chefer 7500 kr per person och dag.

Kontakta oss för information om priser i övriga landet.

Utbildning för privatpersoner

Utvecklande Upplevelser Niwashi koncept Nå Mål Livskvalitet och Lösningar på livssituationer

Grundkursen fokusera på att nå mål och lösa de problem som hindrar. Kursen är väldigt konkret och ger principer, bredd och djup på hur hantera livssituationer, relationer och arbeten för att skapa livskvalitet. Kursen vänder sig till privatpersoner men har samma upplägg som kursen som beskrivs ovan för arbetsplatser. Se även sidan unika resor för de kurser som genomförs i kombination med resor.

Niwashi Hälsoaktiviteter

Niwashi Hälsoaktiviteterär ett koncept för friskvård rehab och prestationshöjande genom att använda naturen, hälsofrämjande aktiviteter och utvecklande upplevelser för glädje hälsa balans och trygghet.

Denna kurs har flertal hälsoaktiviteter på programmet för funktionellt ledarskap av sig själv och sina medmänniskor.

  • Niwashi Grön Friskvård och Rehab för att återhämta hälsa kraft energi motivation

  • Niwashi Natur & Internal Arts Niwashi yoga och qigong i kombination med naturupplevelser.

Föreläsningar och Workshops

för arbetsplatser privatpersoner föreningar organisationer


Trädgårdar

Historia design layout användningsområden idag historia och forntid                                                                                                                                 Trädgårdar för hälsa kyokusui stjärnskådning stenarnas betydelse                                                                                                                                   Japanska trädgårdar                                                                                                                                                                                                               Europeiska trädgårdar England Frankrike Italien Tyskland Holland Sverige                                                                                                          Hälsoträdgårdar Grön Rehab

Naturen                                                                                                                                                          Naturupplevelse Vandring Skogsbad Nationalparker

Mat och dryck

Vatten te kaffa choklad juice vin sake whiskey                                                                                                                                                                   Dryckernas historia och utveckling                                                                                                                                                                                        Vinets historia                                                                                                                                                                                                                                    Druvor och etiketter                                                                                                                                                                                                                   Hur vinproducenter  konst och design                                                                                                                                                                                Vinets marknadsföring                                                                                                                                                                                                      Exklusiva viner                                                                                                                                                                                                                                   Frankrike Bourgogne Champagne                                                                                                                                                                                             Italien Piemonte Veneto (Valpolicella) Toscana                                                                                                                                                                     Japan drycker vatten sake whiskey                                                                                                                                                                                 Skottland                                                                                                                                                                                                                                      USA

Konsthistoria & konstvetenskap

Arkeologi

Hälsa och Välbefinnande

Naturen och motion för friskvård prestationshöjande och rehab                                                   Internal Arts Qigong Yoga Taiji chuan

Livskvalitet... att uppleva 

Trygghet och Säkerhet

Upplev världen...  ta del av erfarenheter av att arbetat i 35 länder världen över

Upplev Japan kultur historia unika beteenden arkitektur konst natur trädgårdar mat och dryck

Pris från 5000 kr exkl moms i Göteborgsområdet kontakta gärna oss för priser på andra orter.