Hälsa Natur Trädgårdar


... och Wildlife... glädjen och äventyren i möten med djurriket

                          

mer information kommer inom kort


... miljöer och aktiviteters betydelse för livskvalitet

Livsenergi Hälsa Ledarskap

... mer information kommer om våra kurser och utbildande resor i unika och skiftande miljöer... i orörd natur vildmark skog

savanner djungler kust landsbyggd, trädgårdar och storstäder

Wildlife

Kurser i kommunikation ledarskap hälsa Nå mål Livskvalitet

Harris Höken mötte vi på Madeira

Flodhästen dök ur vatten på savannen i Tanzania

Kollibrin träffade vi i Costa Rica

Renen beskådade oss i Jämtland

Natur Ljus FärgElefanternas

Ledarskap

Kommunikation

Trygghet

Livskvalitet
Elefanten i mitten är 5 månader
I samma område lever lejonen och denna dag hade vi möjlighet att uppleva både Elefanterna och Lejonens kommunikation och ledarskap

I buskaget i nedre högra hörnet i den svarta luckan ligger en lejonunge och väntar på signal från lejoninnan.

yngre lejon väntar på signalen för att förflytta sig

När signalen kommer så full fart

De äldre "ungarna" gick själva lungt över vägen

Hälsofrämjande aktiviteter och miljöer

Livskvalitet Välbefinnande och Hälsa genom Friskvård GrönRehab Prestationshöjande